G750 geefgoudadoor

Waarom een fonds?

Het Fonds Gouda750, Geef Gouda door! is een stichting met 2 doelstellingen:

  1. Verdelen van geld over de initiatieven in het kader van Gouda750
  2. Werven van extra middelen aanvullend op de middelen die de gemeente beschikbaar stelt, door bijvoorbeeld sponsoring of crowdfunding.

Doelstelling 1: in het kader van Gouda750 worden inwoners en organisaties in Gouda opgeroepen om activiteiten te organiseren om het 750ste levensjaar van Gouda te vieren, een feest voor en door de stad. Om deze activiteiten te bekostigen speelt het Fonds Geef Gouda Door een belangrijke rol.

Het Fonds is het loket als het gaat om geld. Zij verdeelt de beschikbare middelen. Voor de verdeling van het geld, krijgt het Fonds spelregels en kaders mee van de Stuurgroep Gouda750. Hierin zijn o.a. vastgelegd:

  • Type activiteiten en kaders waarvoor middelen aangevraagd en verstrekt kunnen worden.
  • Wijze van beoordelen van aanvragen
  • Proceskaders
  • Spelregels voor de verantwoording
  • Minimaal te verstrekken informatie aan aanvragers

Doelstelling 2: het Fonds is naast het verdelen van geld, ook verantwoordelijk voor het werven van extra middelen. De gemeente heeft een basisbedrag gedoneerd. Al het geld dat de stad hier bijstort, wordt ook nog eens verdubbeld. In de aanloop naar Gouda750 en de oprichting van het Fonds zijn er al verschillende organisaties en bedrijven die middelen hebben toegezegd.

Nog even wachten met plannen indienen. In het najaar zijn de spelregels en criteria hier te vinden en vanaf 1 januari 2020 kunnen de aanvragen via een formulier worden ingediend.