FONDSGOUDA750 Website beeld

bestuur Fonds stelt zich voor

Waarom een fonds?

De bestuursleden van Fonds Gouda750 zijn: voorzitter Hans de Leeuw, secretaris Gea Witvoet (Hof Hoorneman Bankiers) en penningmeester Geert Bouwmeester (Goudse Verzekeringen).

Het Fonds Gouda750, Geef Gouda door! is een stichting met 2 doelstellingen:

  1. Verdelen van geld over de initiatieven in het kader van Gouda750
  2. Werven van extra middelen aanvullend op de middelen die de gemeente beschikbaar stelt, door bijvoorbeeld sponsoring of crowdfunding.

Doelstelling 1: in het kader van Gouda750 worden inwoners en organisaties in Gouda opgeroepen om activiteiten te organiseren om het 750ste levensjaar van Gouda te vieren, een feest voor en door de stad. Om deze activiteiten te bekostigen speelt het Fonds Gouda750 een belangrijke rol.

Het Fonds is het loket als het gaat om geld. Zij verdeelt de beschikbare middelen. Voor de verdeling van het geld, krijgt het Fonds spelregels en criteria mee van de Stuurgroep Gouda750. Hierin zijn o.a. vastgelegd:

  • Type activiteiten en kaders waarvoor middelen aangevraagd en verstrekt kunnen worden.
  • Wijze van beoordelen van aanvragen
  • Proceskaders
  • Spelregels voor de verantwoording
  • Minimaal te verstrekken informatie aan aanvragers

Doelstelling 2: het Fonds is naast het verdelen van geld, ook verantwoordelijk voor het werven van extra middelen. De gemeente heeft een basisbedrag gedoneerd. In de aanloop naar Gouda750 en de oprichting van het Fonds zijn er al verschillende organisaties en bedrijven die middelen hebben toegezegd.

Gegevens Stichting Fonds Gouda750

Naam: Stichting Fonds Gouda750
Oprichtingsdatum: 5 november 2019
RSIN nummer: 860579864
Postadres: Huis Gouda750, Jeruzalemstraat 11, 2801 JE Gouda
Voor vragen en informatie mail naar info@gouda750.nl (o.v.v. Fonds Gouda750)

Klik hier voor het beleidsplan Stichting Fonds Gouda750 - Geef Gouda door! Ook hierin staan de namen en functies van de bestuurders vermeld, alsmede het beloningsbeleid.