FONDSGOUDA750 Website beeld

Waarom een fonds?

Het Fonds Gouda750, Geef Gouda door! is een stichting (ANBI-status) met 2 doelstellingen:

  1. Verdelen van geld over de initiatieven in het kader van Gouda750
  2. Werven van extra middelen aanvullend op de middelen die de gemeente beschikbaar stelt, door bijvoorbeeld sponsoring of crowdfunding.

Doelstelling 1: in het kader van Gouda750 worden inwoners en organisaties in Gouda opgeroepen om activiteiten te organiseren om de verjaardag van Gouda te vieren, een feest voor en door de stad. Om deze activiteiten te bekostigen speelt het Fonds Gouda750 een belangrijke rol. Het Fonds is het loket als het gaat om geld. Zij verdeelt de beschikbare middelen.

Doelstelling 2: het Fonds is naast het verdelen van geld, ook verantwoordelijk voor het werven van extra middelen. De gemeente heeft een basisbedrag gedoneerd. In de aanloop naar Gouda750 en de oprichting van het Fonds zijn er al verschillende organisaties en bedrijven die middelen hebben toegezegd.

Doe mee en word sponsor!

U wordt sponsor omdat u mee wilt werken aan het succes van Gouda750 en dat ook wilt delen met uw medewerkers en relaties. Kies het Sterrenpakket dat bij u past of neem contact op met info@Gouda750.nl. Vanaf 4 Sterren gaan we graag met u in gesprek voor een pakket op maat. Lees hier meer over het sponsorprogramma

Wie is al sponsor van Gouda750?

Bestuur Fonds stelt zich voor

De bestuursleden van Fonds Gouda750 zijn: Hans de Leeuw (voorzitter), Henk Verwaal (penningmeester), Aletta de Sauvage Nolting (secretaris), Geert Bouwmeester en Onno van Beijnum (algemene bestuursleden).

Gegevens Stichting Fonds Gouda750

Naam: Stichting Fonds Gouda750 (ANBI-status)
Oprichtingsdatum: 5 november 2019
RSIN nummer: 860579864
Postadres: Huis Gouda750, Jeruzalemstraat 11, 2801 JE Gouda
Bankrekening: NL13 RABO 0349 3061 33

Vragen/ informatie: info@gouda750.nl (o.v.v. Fonds Gouda750)

Beleidsplan Stichting Fonds Gouda750 - Geef Gouda door! Met namen en functies van de bestuurders en het beloningsbeleid.