FONDSGOUDA750 Website beeld

bestuur Fonds stelt zich voor

De bestuursleden van Fonds Gouda750 zijn: voorzitter Hans de Leeuw, secretaris Gea Witvoet (Hof Hoorneman Bankiers) en penningmeester Geert Bouwmeester (Goudse Verzekeringen).

Waarom een fonds?

Het Fonds Gouda750, Geef Gouda door! is een stichting met 2 doelstellingen:

  1. Verdelen van geld over de initiatieven in het kader van Gouda750
  2. Werven van extra middelen aanvullend op de middelen die de gemeente beschikbaar stelt, door bijvoorbeeld sponsoring of crowdfunding.

Doelstelling 1: in het kader van Gouda750 worden inwoners en organisaties in Gouda opgeroepen om activiteiten te organiseren om de verjaardag van Gouda te vieren, een feest voor en door de stad. Om deze activiteiten te bekostigen speelt het Fonds Gouda750 een belangrijke rol. Het Fonds is het loket als het gaat om geld. Zij verdeelt de beschikbare middelen.

Doelstelling 2: het Fonds is naast het verdelen van geld, ook verantwoordelijk voor het werven van extra middelen. De gemeente heeft een basisbedrag gedoneerd. In de aanloop naar Gouda750 en de oprichting van het Fonds zijn er al verschillende organisaties en bedrijven die middelen hebben toegezegd.

Gegevens Stichting Fonds Gouda750

Naam: Stichting Fonds Gouda750 (ANBI-status)
Oprichtingsdatum: 5 november 2019
RSIN nummer: 860579864
Postadres: Huis Gouda750, Jeruzalemstraat 11, 2801 JE Gouda
Bankrekening: NL13 RABO 0349 3061 33

Vragen/ informatie: info@gouda750.nl (o.v.v. Fonds Gouda750)

Beleidsplan Stichting Fonds Gouda750 - Geef Gouda door! Met namen en functies van de bestuurders en het beloningsbeleid.