FONDSGOUDA750 Website beeld

Waarom een fonds?

Het Fonds Gouda750, Geef Gouda door! is een stichting (ANBI-status) met 2 doelstellingen:

  1. Verdelen van geld over de initiatieven in het kader van Gouda750
  2. Werven van extra middelen aanvullend op de middelen die de gemeente beschikbaar stelt, door bijvoorbeeld sponsoring of crowdfunding.

Doelstelling 1: in het kader van Gouda750 worden inwoners en organisaties in Gouda opgeroepen om activiteiten te organiseren om de verjaardag van Gouda te vieren, een feest voor en door de stad. Om deze activiteiten te bekostigen speelt het Fonds Gouda750 een belangrijke rol. Het Fonds is het loket als het gaat om geld. Zij verdeelt de beschikbare middelen.

Doelstelling 2: het Fonds is naast het verdelen van geld, ook verantwoordelijk voor het werven van extra middelen. De gemeente heeft een basisbedrag gedoneerd. In de aanloop naar Gouda750 en de oprichting van het Fonds zijn er al verschillende organisaties en bedrijven die middelen hebben toegezegd.

We kijken terug op een geslaagd feestjaar. Fonds Gouda750 is druk bezig met de hele afwikkeling van de vele aanvragen voor een bijdrage.

Wie was sponsor van Gouda750?

Lees hier meer over de adoptie van de Goudse Iconen.

Bestuur Fonds Gouda750

De bestuursleden van Fonds Gouda750 zijn: Hans de Leeuw (voorzitter), Henk Verwaal (penningmeester), Aletta de Sauvage Nolting (secretaris), Geert Bouwmeester en Onno van Beijnum (algemene bestuursleden).

Gegevens Stichting Fonds Gouda750

Naam: Stichting Fonds Gouda750 (ANBI-status)
Oprichtingsdatum: 5 november 2019
RSIN nummer: 860579864
Postadres: Gemeente Gouda, t.a.v. EZ - Gouda750, Postbus 1086, 2800 BB Gouda
Bankrekening: NL13 RABO 0349 3061 33

Vragen/ informatie: info@gouda750.nl (o.v.v. Fonds Gouda750)

Beleidsplan Stichting Fonds Gouda750 - Geef Gouda door! Met namen en functies van de bestuurders en het beloningsbeleid.

Via deze link kunt u de jaarrekening 2020 incl. verklaring downloaden.