Header gouda750

Privacybeleid Gouda750

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Programmateam Gouda750 en Stichting Fonds Gouda750 (hierna Gouda750) verwerken van haar aanvragers, donateurs, deelnemers, abonnees van de nieuwsbrief of andere geïnteresseerden.

Indien je je persoonsgegevens aan Gouda750 verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke:
  Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn:

  Stichting FondsGouda750 en het programmateam Gouda750
  , gevestigd aan Jeruzalemstraat 11, 2801 JE te Gouda, KvK nummer 76299457. De functionarissen, leden en administratie zijn bereikbaar via info@gouda750.nl
 2. Welke gegevens verwerkt Gouda750 en voor welk doel
  In het kader van een aanvraag voor een fondsbijdrage worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:In het kader van een aanvraag voor een fondsbijdrage worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  1. voor- en achternaam, indien van toepassing, naam van de organisatie
  2. adresgegevens, eventueel postadres
  3. telefoonnummer(s),emailadres(sen)
  4. bankrekeningnummer(s)
  5. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts of gegevens andere opgegeven organisatoren en/of bestuursleden.
 3. In het kader van E-mail berichtgeving (opt-out) worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen:
  1. voor- en achternaam
  2. e-mailadres
 4. Gouda750 verwerkt de in sub 2 en 3 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  1. je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres worden gebruikt voor de beschikking op en of contact en correspondentie over je aanvraag voor een bijdrage uit fonds Gouda750; voor
   de verstrekking en de afhandeling daarvan of van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.
  2. je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen en afhandeling van de toegekende bijdrage uit Fonds Gouda750 of daaruit ontstane verplichtingen af te wikkelen.
  3. bij een abonnement op de nieuwsbrief worden je emailadres en naam gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief, uitnodigingen voor bijeenkomsten in het kader van Gouda750 of te verstrekken informatie daarover of daaraan gerelateerde gelegenheden.
 5. Afmelding van emailberichtgeving is ten allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of via info@gouda750.nl
 6. Bewaartermijnen
  Gouda750 verwerkt en bewaart je verstrekte persoonsgegevens voor het doel als benoemd onder 2.1 gedurende de duur van het feestjaar en tot maximaal zeven jaar daarna. De persoonsgegevens verstrekt onder 2.2, abonnement op de nieuwsbrief, tot maximaal een jaar na afloop van het abonnement. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
 7. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
  1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Gouda750 passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

  2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Gouda750 gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 8. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  1. Via de administratie van Gouda750 kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Gouda750 zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
  2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 4, kun je eveneens contact opnemen met de administratie via info@gouda750.nl
  3. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie info@gouda750.nl
 9. Wijzigingen
  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.