FONDSGOUDA750 Website beeld

Hoe werkt het?

Start met de Stappenscan. Tussendoor opslaan kan niet, doorloop de aanvraag in één keer.

  • Stappenscan
  • Aanvraagformulier
  • Tot slot

Alleen projecten die bijdragen aan de feestelijke viering van Gouda750 komen in aanmerking.

Alleen projecten die goed zijn voor de stad Gouda komen in aanmerking.

Alleen projecten zonder politieke of religieuze doelstelling komen in aanmerking.

Alleen projecten zonder winstoogmerk komen in aanmerking.

Alleen projecten die plaatsvinden tussen 31 juli 2021 en augustus 2022 komen in aanmerking.

Helaas! Je project voldoet (nog) niet aan de voorwaarden.