FONDSGOUDA750 Website beeld

Hoe werkt het?

Start met de Stappenscan. Tussendoor opslaan kan niet, doorloop de aanvraag in één keer.

Algemene gegevens

Zijn er bij uw organisatie andere leden betrokken, geef dat dan hier op.
Geef ten minste één ander emailadres op van een ander lid van uw organisatie.

Informatie activiteit

Omschrijf de doelgroep van het project.
Omschrijf waar het project in Gouda plaatsvindt.
Op welke datum start het project? Indien meerdaags in projectbeschrijving vermelden.
Van hoe laat tot hoe laat vindt het project/evenement plaats.
Licht toe waarom dit project een Gouda750 project is. Wat draagt het bij aan de programmering van het feestjaar.
Betreft de aanvraag een bestaand of een nieuw project?
Indien ja, we nemen contact met u op.

Gewenste bijdrage

Zoals baromzet, verkoop producten, bijdrage andere instellingen etc.
Dit bedrag mag niet hoger zijn dan €1.000,-. De hoogte van je aanvraag bepaalt wat het Fonds aan informatie vraagt of kan vragen.

Project

Geef een indicatie van het aantal bezoekers dat je verwacht.
Het bieden van goede sponsormogelijkheden wordt meegewogen bij de beoordeling. Welke sponsormogelijkheden kan het project bieden, denk aan sponsoruitingen, (vrij)kaarten, etc?
Upload een projectplan, het bestand mag niet groter zijn dan 5MB.
Upload een communicatieplan, het bestand mag niet groter zijn dan 5MB.
Upload een begroting, het bestand mag niet groter zijn dan 5MB.

Tot slot

Bedankt voor je aanvraag. Houdt er rekening mee dat er contact opgenomen kan worden over de aanvraag.