G750 geefgoudadoor

nieuws - 18 juli 2019

Vorige bericht Volgende bericht

Vroeg hè en toch valt dat mee. Het feestjaar Gouda750 begint namelijk al in de zomer van 2021. Tijdens dat feestjaar worden er veel activiteiten en grote en kleine producties georganiseerd door inwoners, instellingen en bedrijven. Dat vraagt voorbereidingstijd en vrijwel meteen kost dat behalve veel tijd ook geld.

Er is geld beschikbaar voor Gouda750 en dat moet zo eerlijk mogelijk over al die projecten en de organiserende partijen verdeeld worden. Mede daarom wordt medio 2019 de stichting 'Fonds Gouda750, Geef Gouda door!' opgericht. Dat fonds bestaat uit een onafhankelijk bestuur, dat die gelden aan de hand van bepaalde spelregels en criteria gaat verdelen in een aantal tranches van uitgifte.

In het najaar kun je op deze website de spelregels en criteria vinden en daarbij wordt ook uitgelegd hoe het aanvragen van een bijdrage werkt. Vanaf 1 januari 2020 kunnen de eerste aanvragen worden ingediend en vanaf dat moment wordt er elk kwartaal een aantal aanvragen gehonoreerd. Geef Gouda door!