IMG 3077

nieuws - 2 juni 2020

Vorige bericht Volgende bericht

In 2022 viert Gouda 750 jaar stadsrechten, een feest van-voor-met alle Gouwenaars. Hierbij hoort een historische binnenstad met klasse. De gemeente roept eigenaren van bijzondere panden op tot tijdig onderhoud van de gevels. Voor financiële ondersteuning bij gevelherstel van panden kan tot 1 oktober 2021 een beroep gedaan worden op de tijdelijke regeling Gevelherstel Gouda750.

Het doel van de tijdelijke regeling Gevelherstel Gouda750 is het opknappen van gevels in de historische binnenstad, zodat we met elkaar de vele bezoekers tijdens het feestelijke jubileumjaar met trots kunnen ontvangen. Met de regeling stimuleert en ondersteunt de gemeente eigenaren om noodzakelijke herstel- en opknapwerkzaamheden aan de gevel van hun pand uit te voeren.

Alle eigenaren van panden op zichtlocaties in de binnenstad komen in aanmerking voor de tijdelijke regeling. De gemeente maakt hierbij gebruik van een schouwoverzicht uit 2018. Tijdens deze schouw is de onderhoudsstaat van de gevels van panden in de binnenstad nauwgezet in kaart gebracht. Dit overzicht wordt regelmatig herzien op basis van de geboekte resultaten.

De werkzaamheden die in aanmerking komen voor tijdelijke subsidie zijn vastgesteld door het college van Gouda. Bij uitvoering van de subsidiabele werkzaamheden draagt de gemeente tot maximaal 25% bij in de kosten. De kosten van de (subsidiabele) werkzaamheden aan een pand dienen minimaal 2000 euro te bedragen.

  • De werkzaamheden moeten uiterlijk 1 januari 2022 zijn uitgevoerd.
  • De aanvraag voor de tijdelijke subsidie moet uiterlijk 1 oktober 2021 zijn ingediend.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ODMH via de heer M. Netten, 088 - 54 50 438 of Mnetten@odmh.nl.

Dit aanvraagformulier (doc, 133 kB) kunt u invullen voor de aanvraag voor de tijdelijke gemeentelijke subsidie. Het ingevulde aanvraag formulier en de stukken kunt u sturen naar ODMH, afdeling BWT, Postbus 45, 2800 AA in Gouda. U mag het aanvraagformulier en de stukken ook mailen naar bwt@odmh.nl.