Archeologen in spe

Opgravingen in Gouda die niet Gouds zijn

Henk van Uunen | Als amateur archeoloog heb ik vele opgravingen in Gouda meegemaakt. De opgraving en onderzoek in de Keizerstraat is mij voornamelijk bijgebleven. Voor dit project uit het jaar 1993 had de gemeente Gouda een beroepsarcheoloog uit Amsterdam ingehuurd. Marleen Stoffer kwam iedere dag van Amsterdam naar Gouda afgereisd. Deze opgraving had ook veel bekijks – inwoners kwamen foto’s maken en vele jeugdleden, archeologen in spe, leerden tijdens deze opgraving te werken met waterpasinstrumenten. De ene vondst na de andere werd op de foto gezet, ingemeten en getekend. Want zo hoort het in de archeologie. Wat vonden we tijdens deze opgraving zoal? De locatie was gedateerd omstreeks 1350, maar op de bodem werden stenen aangetroffen die helemaal niet in Gouda werden gemaakt. Vermoedelijk kwamen deze uit Zeeuws-Vlaanderen.