Goudse toekomst vanaf de Stamtafel 

Wat dacht men in 1992 over het Gouda van 2050?

Sjaak de Keijzer | In de toekomst kijken – dat is iets wat we allemaal wel zouden willen kunnen. Sommigen hebben het geprobeerd. De toenmalige Stichting Uitgids heeft in 1992 het boek/gids \"Een Rondje Gouda\" uitgegeven. Daarin stonden alle horeca, uitgaansgelegenheden en galeries in Gouda beschreven. In een van de hoofdstukken heeft een toenmalige stedenbouwkundige van de gemeente voorspelling gedaan over het Gouda in 2050.

Graag deel ik een paar van deze toekomst wensen.

- De Randstad Holland, waarbinnen Gouda is gelegen, is in 2050 nog steeds de toegangspoort tot West-Europa. Onze stad vormt in het jaar 2050 een bestuurlijke eenheid met zijn buurgemeenten met in totaal ca. 'n half miljoen inwoners. De nieuwe naam van die gemeente is 'Gouwestad', met Gouda als economisch centrum.

- Aan de westzijde van de stad, direct aangesloten op het grootste spoor- water- en wegen knooppunt van Zuid-Holland, is een groot transferium/distributiecentrum gelegen met een internationaal helikopter vliegveld.

- De traditionele land- tuinbouw en veeteelt in de openlucht zijn verplaatst naar andere landen met meer ruimte. Het Hollandse polderland is daarvoor te drassig geworden en de kosten te hoog. De 'blaarkop' stamboek koe is alleen nog te bewonderen in dierentuinen. Die oorspronkelijke land- tuinbouw en veeteelt is geëvalueerd in een hightech voedingsmiddelen- en sierteelt industrie, met het daarbij behorend onderwijs, onderzoek en logistiek. De werkgelegenheid in Gouda is met name te vinden in de diensten- en verzorgingssectoren. Het terrein van de voormalige kaarsenfabriek is getransformeerd in een hightech onderzoekcentrum.

- De om Gouda gelegen poldergebieden zijn veranderd in een landschapsparken ten behoeve van, recreatie, milieu, watervoorziening en houtproductie. Daarvoor is het oorspronkelijke \"natuurlijk milieu\" teruggebracht met moerassen en veenbossen. De gemeente Gouwestad heeft veel monumenten, waaronder ook een aantal oude polders die tot cultuurhistorisch monument zijn verheven. In deze polders zijn honderden andere monumenten te vinden: sluizen, gemalen, watermolens en een groot aantal monumentale boerderijen.

- Het uitgaansleven speelt zich nog steeds af in de historische binnenstad. Dat centrum heeft nog niets aan zijn oude waarde ingeboet. Op verscheidene plaatsen herleven oude ambachten, zoals: pijpenmakers, plateel en plateelschilders, siroopwafels, kaasmakers, kaarsen, bierbrouwers. De hele binnenstad is autovrij. De fiets is het favoriete vervoermiddel. Toeristen uit heel de wereld bezoeken Gouda.

- De Hollandsche IJssel is nu een schone rivier waarin de zalm weer is teruggekomen. De Haven en de andere stadsgrachten staan weer in verbinding met de IJssel. Veel plezierjachten en schepen van de historische bruine vloot doen Gouda aan. Aan de oevers van de IJssel zijn veel recreatievoorzieningen gevestigd, zoals: hotels, cafés, bootverhuurbedrijven, vakantie appartementen, evenemententerrein. Op het voormalige terrein van de asfaltfabriek op de zuidelijke IJsseloever is een geslaagde uitbreiding van het stadscentrum gerealiseerd. Hier ligt een groot plein aan het water met horeca en een jachthaven.

- Al met al is Gouwestad een moderne stad met veel cultuurhistorische waarde, met de rust van een provinciestad in combinatie met de dynamiek van de Randstad. Deze stad heeft het dus goed voor mekaar.

Wat denken jullie? Haalbaar?