Hoe de Goudsche Courant zorgde voor het behoud van de Gouwekerk

De krant heeft zo'n 143 jaar bestaan, en wat een rol heeft ze vervuld!

Hans van Raalte | De in 2005 opgeheven Goudsche Courant heeft grote maatschappelijke betekenis voor Gouda gehad. De krant die op 3 april 1862 is gestart heeft 143 jaar bestaan! In de 35 jaar die ik heb meegemaakt bij de Goudsche Courant als actief journalist kan ik wel stellen dat ze haar maatschappelijke rol in de Goudse samenleving zeker heeft vervuld.

De belangrijkste bijdragen waren toch wel:

de succesvolle actie voor het behoud van de Gouwekerk; het proef laten rijden van de Amsterdamse Witkar; het inzetten van de GC-dubbeldekker voor allerlei lezersacties; het verzorgen van voetbaluitslagen op zaterdagen en zondagen in de vitrines aan de Markt; de actie voor het behoud van zaal Concordia; het aanbieden van GC-lindeboom aan de Goudse bevolking bij het behalen van de 20.000ste abonnee; het uitbrengen van een diepgravende artikelenserie over het Gat van Gouda; de actie voor behoud van de Janplezier als toeristische attractie over de Markt; de artikelenreeks over het behoud van de boerderijen aan de Bloemendaalseweg (Goudse Hofsteden); het niet langer gouvernementeel schrijven maar bewoners in de krant aan het woord laten bij het behartigen van hun belangen en het organiseren van een grote expositie over Gouda en de geschiedenis van de Goudsche Courant bij het 125-jarig bestaan van de krant.

Het meeste is inmiddels al weer zo lang geleden, dat het vast niet meer zo in het geheugen van de Gouwenaars staat gegrift. Het zijn dus eigenlijk allemaal Goudse Geheimen geworden. Maar laat ik er toch een uitlichten!

Een zeer noemenswaardige actie heeft betrekking op de actie voor het behoud van een van Gouda ’s markantste gebouwen – de Gouwekerk. Deze oorspronkelijke rooms-katholieke kerk raakte aan het eind van de jaren zestig in verval. De kerk stroomde leeg; de parochianen gingen elders in de stad ter kerke. De Gouwekerk stond dan ook op de nominatie om te worden gesloopt.

De redactie van de Goudsche Courant besloot onder aanvoering van Co Caljouw en Theo de Jong in een artikelenreeks op de bres te springen voor de kerk. De Goudse bevolking werd opgeroepen om per ingezonden brief of kaartje adhesie te betuigen met de door de GC in gang gezette strijd voor het behoud. Het leverde een ongekende stroom aan reacties op van honderden brieven van betrokken Gouwenaars. Die werden aan het stadsbestuur overhandigd.

Via een montagefoto (tegenwoordig simpel via fotoshop maar in die tijd een hele klus voor fotograaf Martin Droog) werd een schrikbeeld getoond: een flatgebouw (de Panoramaflat stond daarvoor model) op de plaats van de kerk.

En zie, de actie werd een groot succes! De gemeente nam de kerk over en bood hem te koop aan: voor het symbolische bedrag van één gulden met de verplichting tot restauratie en onderhoud. Het kerkgenootschap van Johan Maasbach stapte in dit avontuur. De kerk werd aangekocht en gerestaureerd en vervolgens weer als kerk in gebruik genomen. Tot enkele jaren geleden. Toen ging Maasbach er uit. Inmiddels is het gebouw aangekocht door White House Development die er mogelijk woningen en winkels in gaat bouwen. Tot het zo ver is, kan de Gouwekerk voor allerlei andere doeleinden worden gebruikt, zoals een schaatsbaan en voor concerten.