FONDSGOUDA750 Website beeld

Hoe werkt het?

Je aanvraag begint met onderstaande stappenscan. Wanneer het resultaat van het doorlopen van de stappen positief is en je het formulier hebt verzonden, ontvang je per mail een link naar het juiste formulier voor je aanvraag. Je aanvraag is pas definitief, wanneer ook het tweede formulier is ingevuld. Doorloop alle onderdelen van de aanvraagprocedure en vergeet niet om gevraagde files mee te sturen. Zonder die bijlagen wordt de aanvraag niet verstuurd

Samenwerking GoudApot
Wij behandelen alle aanvragen die betrekking hebben op de viering van Gouda750. Maar…als uw aanvraag kleiner is dan € 7.500 én vooral een activiteit is die plaats vindt in een buurt, wijk of deel van Gouda, dan adviseren wij u om de aanvraag in eerste instantie in te dienen bij GoudApot.

Gouda750 werkt samen met GoudApot. Dit houdt in dat Gouda750 overleg heeft met de GoudApot als een ingediende aanvraag mogelijk raakvlak heeft met de doelstellingen van de GoudApot en ook andersom. Het doel van deze samenwerking is ervoor te zorgen dat uw ingediende aanvraag bij het juiste loket terecht komt, dubbelingen in de aanvraag worden vermeden of dat aanvragen niet tussen wal en schip komen. Let wel: GoudApot en Fonds Gouda750 hanteren hun eigen voorwaarden, te vinden op de websites.

Mocht er bezwaar zijn tegen het delen van uw informatie met de GoudApot, laat het ons weten!

Stappenscan

Algemene gegevens:

Zorg ervoor dat dit een geldig e-mailadres is. Op dit e-mailadres ontvang je de link naar het juiste formulier voor je project.

Geef antwoord op de volgende vragen:

Alleen projecten die bijdragen aan de feestelijke viering van Gouda750 komen in aanmerking.

Alleen projecten die goed zijn voor de stad Gouda komen in aanmerking.

Alleen projecten zonder politieke of religieuze doelstelling komen in aanmerking.

Alleen projecten zonder winstoogmerk komen in aanmerking.

Tot slot

Bedankt voor het doorlopen van de stappenscan. Nadat je deze hebt verzonden, ontvang je een mail met daarin de link naar het formulier waarin je de details van je aanvraag kunt invullen.

Helaas! Je project voldoet (nog) niet aan de voorwaarden.