Spelregels & criteria

Voor de feestperiode is er ruimte voor financiële bijdragen van kleine, middelgrote en grote projecten. De Spelregels & Criteria voor een aanvraag bij Fonds Gouda750 vind je op deze pagina. Een aanvraag bestaat uit een stappenscan en een aanvraagformulier, laat je inspireren door 'Historie Maak je Samen, Geef Gouda door!' Na de stappenscan weet je meteen of je aanvraag voldoet aan de basisvoorwaarden en ga je naar het aanvraagformulier.

Historie Maak je Samen, Geef Gouda door!

Een project moet passen in het verhaal van Gouda750: 'Historie Maak je Samen. Geef Gouda door!' Laat je inspireren door de thema's uit dit motto. Als het project daarin past, zijn er kaders om rekening mee te houden, lees ze hier.

Wie kunnen een aanvraag indienen?

Iedereen! Je kunt een aanvraag indienen voor een project, dus organisaties/ samenwerkingsverbanden en natuurlijke personen, mits er sprake is van een financieel gezonde situatie.

Voor een persoon geldt een maximale bijdrage van € 1.000. Voor organisaties/ samenwerkingsverband is er geen maximum. De hoogte van de aanvraag brengt bepaalde eisen in de verantwoording van het project met zich mee, waaraan de aanvragende organisatie moet voldoen. Lees hier meer over de verantwoording van het project.

Waar moet ik verder rekening mee houden als het Fonds besluit een bijdrage te verstrekken?

  • Het toegekende bedrag moet besteed worden aan het doel waarvoor het is toegekend.
  • De aanvrager dient er rekening mee te houden dat het project kan worden aangemerkt als onderdeel van het sponsorplan Gouda750. Denk hierbij aan o.a. sponsoruitingen en het ter beschikking stellen van (vrij)kaarten.
  • De bijdrage mag niet worden besteed aan eten en drinken.
  • De bijdrage mag alleen dienen ter financiering van inzet uren als het gaat om (technische) implementatie en uitvoering van het project. Daarbij rekening houdend met een schappelijk, niet commercieel tarief. Het gaat in de eerste plaats om vergoeding van onkosten en om vrijwillige inzet vanuit de stad te activeren.
  • De aanvragers van een bijdrage zoeken actief naar co-financiering; bijvoorbeeld inkomsten uit horeca, merchandise, aanvraag bij (landelijke) fondsen of andere instellingen dan wel een (vrijwillige) bijdrage van bezoekers.
  • De bijdrage wordt in principe achteraf verstrekt, tenzij er gegronde redenen zijn om hiervan af te wijken.

* Disclaimer: De activiteit moet passen binnen de viering Gouda750. Het Fonds Gouda750 en het programmateam stellen een evenwichtig programma samen voor verschillende doelgroepen. Daarom kunnen bepaalde projecten voorkeur krijgen boven andere en wordt rekening gehouden met mogelijke herhaling of teveel gelijksoortige activiteiten.

Hou er rekening mee dat we contact kunnen opnemen voor nadere toelichting of advies. In het geval van indiening van gelijksoortige evenementen zal het fonds deze indieners met elkaar in contact proberen te brengen.

Bij zowel een toekenning als afwijzing treedt het Fonds Gouda750 niet in discussie met de aanvrager(s). Doordat het Fonds een onafhankelijke stichting is, is er geen mogelijkheid voor een bezwaarprocedure.